آزمون بی احترامی

بی‌احترامی از جانب دیگران در موقعیت‌های مختلفی اتفاق می‌افتد و مربوط به موقعیت خاصی نیست؛ مثلا ممکن است در محیط مدرسه، محل کار و یا خانواده مورد بی‌احترامی دیگران قرار بگیرید. اگر ندانید چه جوابی باید بدهید و چه واکنشی درست است یا شما نیز با پرخاشگری جواب بی‌احترامی دیگران را بدهید چیزی حل نمی‌شود. این اتفاق نه‌ تنها تنش را خاتمه نمی‌دهد بلکه باعث تشدید بی‌احترامی متقابل هم خواهد شد.

 

وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره تماس الزامی است.
نام و نام خانوادگی *
Fill out this field
شماره تماس *
Fill out this field
1.وقتی جر و بحث می‌کنم، نمی‌توانم درمورد خصایص مثبت او فکر کنم.
Select an option
2.وقتی ناراحتم، فقط اشکالات همسرم را میبینم.
Select an option
3.برای بعضی از کارهای همسرم، هیچ ارزشی قائل نیستم.
Select an option
4.سعی کردم بعضی از اشکالات همسرم را به او گوشزد کنم.
Select an option
5.نمی‌توانم به خصوصیات و ویژگی‌های همسرم افتخار کنم.
Select an option
6.همسرم را سرزنش می‌کنم.
Select an option
7.برخورد همسرم با مسائل زیاد جالب نیست.
Select an option
8.گاهی همسرم متکبر می‌شود.
Select an option
9.وقتی همسرم منفی باف شد، من سعی کردم حرف‌های ناخوشایند به او بزنم.
Select an option
10.گاهی همسرم خیلی از خود راضی می‌شود.
Select an option
11.همسرم آنقدر لجوج است که تن به آشتی نمی‌دهد.
Select an option
12.وقتی از من ناراحت شده بود، می‌خواستم میز و صندلی را روی سر او بکوبم.
Select an option
13.احساس می‌کردم رفتارهای همسرم خیلی احمقانه‌اند.
Select an option
14.وقتی با نظر همسرم مخالفم، نمی‌توانم به حرف‌های او گوش دهم.
Select an option
15.اغلب اوغات در هنگام بحث به همسرم بی‌احترامی می‌کنم.
Select an option
16.در هنگام بحث حوصله‌ام از احساسات منفی او سر می‌رود.
Select an option
17.از نظرات همسرم بیزارم.
Select an option
18.گاهی همسرم خیلی احمق می‌شود.
Select an option
19.رفتار همسرم را قبول ندارم.
Select an option
20.گاهی رفتار همسرم واقعا استباه است.
Select an option
21.وقتی انقدر بی‌لیاقت است، نمی‌توانم احترامش را بگیرم.
Select an option
22.وقتی از من ناراحت می‌شود، یاد سرخوردگی‌ها و ناراحتی‌هایم از او می‌اُفتم.
Select an option
23.گاهی همسرم خیلی خودخواه می‌شود.
Select an option
24.وقتی همسرم رفتارهای منفی می‌کند، حس می‌کنم حق دارم از او برنجم.
Select an option
25.وقتی از من انتقاد می‌کند، به فکر انتقام می‌اُفتم.
Select an option
26.وقتی به یاد استباهات همسرم می‌اُفتم، نمی‌توانم به خوبی‌هایش فکر کنم.
Select an option

دکتر زهره واثقی ، مشاور‌ و روانشناس خانواده و زوج درمانگر، مشاوره پیش از ازدواج، مشاور کودک، اختلافات زناشوئی، اضطراب، اختلالات یادگیری کودک

فهرست