تست اضطراب

نام و نام خانوادگی *
Fill out this field
شماره تماس *
Fill out this field
کرخی و گزگز شدن (مور مور شدن)
Select an option
احساس داغ (گرما)
Select an option
لرزش در پاها
Select an option
ناتوانی در آرامش
Select an option
ترس از وقوع حادثه بد
Select an option
سرگیجه و منگی
Select an option
تپش قلب و نفس نفس زدن
Select an option
حالت متغیر (بی ثبات)
Select an option
وحشت زده
Select an option
عصبی
Select an option
احساس خفگی
Select an option
لرزش دست
Select an option
لرزش بدن
Select an option
ترس از دست دادن کنترل
Select an option
به سختی نفس کشیدن
Select an option
ترس از مردن
Select an option
ترسیده (حالت ترس)
Select an option
سوء هاضمه و ناراحتی در شکم
Select an option
غش کردن (از حال رفتن)
Select an option
سرخ شدن صورت
Select an option
عرق کردن (نه در اثر گرما)
Select an option

تعیین درجه اضطراب بر اساس پرسشنامه

لطفا امتیاز گزینه‌هایی را که انتخاب کردید، جمع کرده و با جدول زیر مقایسه فرمایید.

درجه اضطرابنمرات
هیچ یا کمترین0 - 7
خفیف8 - 15
متوسط16 - 25
شدید26 - 63
فهرست