تست پرخاشگری باس و پری

نام و نام خانوادگی *
Fill out this field
شماره تماس *
Fill out this field
بعضی از دوستانم فکر می کنند عجول و تندخو هستم.
Select an option
اگر برای دفاع از حقوقم لازم باشد به زور متوسل شوم، این کار را خواهم کرد.
Select an option
وقتی مردم نسبت به من خوش رفتار هستند، تعجب می کنم که چه می خواهند.
Select an option
وقتی با دوستانم مخالف باشم، آزادانه به آن ها می گویم.
Select an option
وقتی خیلی عصبانی شوم، چیزها را می شکنم.
Select an option
وقتی دیگران با من مخالفند، نمی توانم برای اثبات نظراتم به آنها، استدلال کنم.
Select an option
دوست دارم بدانم چرا گاهی اوقات احساس خیلی بدی نسبت به امور دارم.
Select an option
گاهی اوقات، نمیتوانم اصرار درونی ام را برای صدمه زدن به شخص دیگر،کنترل کنم
Select an option
من خُلق ملایمی دارم.
Select an option
در ابراز دوستی به اشخاص غریبه، بدگمان و مشکوک هستم.
Select an option
تا کنون پیش آمده که، افراد آشنا را ترسانده ام.
Select an option
سریع عصبانی شده، ولی به آسانی آرام می شوم.
Select an option
اگر شدیداً خشمگین شوم، ممکن است به دیگران صدمه بزنم.
Select an option
وقتی مردم مرا آزار می دهند،شاید به آنها بگویم که چه فکری درباره آنها میکنم
Select an option
گاهی حسادت می کنم.
Select an option
نمی توانم برای آسیب زدن به افراد، دلیل قانع کننده ای بیاورم.
Select an option
گاهی احساس می کنم روش ظلمانه ای را در زندگی پیش گرفته ام.
Select an option
به سختی خشمم را کنترل می کنم.
Select an option
به سختی خشمم را کنترل وقتی نتیجه نمی گیرم، رنجشم را نشان می دهم.می کنم.
Select an option
گاهی حس می کنم دیگران پشت سرم به من می خندند.
Select an option
اغلب خودم را مخالف با دیگران می بینم.
Select an option
اگر کسی مرا بزند، من هم او را می زنم.
Select an option
گاهی حس می کنم مثل یک بشکه باروت آماده انفجار هستم.
Select an option
به نظر می رسد مردم همیشه می خواهند خرابکاری کنند.
Select an option
تاکنون مواردی پیش آمده که افرادی مرا هل داده اند،و ما دست به گریبان شده ایم
Select an option
می‌دانم که دوستان پشت سرم صحبت می‌کنند.
Select an option
دوستانم می گویند کمتر منطقی هستم.
Select an option
گاهی بدون هیچ دلیلی کنترلم را از دست می دهم.
Select an option
کمی بیشتر از دیگران نزاع و زد و خورد می کنم.
Select an option

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری ( 2991 ) مورد بازنگری قرار گرفت. از جمله مقياس های رفتاری ویژه ارزیابی رفتارهای پرخاشگرانه، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری می باشد این مقياس، چهارگونه رفتارهای پرخاشگرانه( پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی ، خشم ، و کينه ورزی) را ارزیابی می کند. این پرسش نامه برای گروه های سنی نوجوانان و جوانان 21 تا 11 ساله ساخته شده است. (همان منبع).

فهرست