تست انگیزه

برای انجام تست انگیزه لطفا به تمامی سوالات با دقت کامل پاسخ دهید و برای هر سوال فقط یکی از گزینه‌ها باید انتخاب شود.

نام و نام خانوادگی *
Fill out this field
شماره تماس *
Fill out this field
۱- وقتی که با دیگران صحبت می کنم، نسبت به مشکلات خودم هشیار هستم
Select an option
۲- هنگامی که با مانعی بر سر راهم مواجه می شوم، زمان هایی را به خودم یادآوری می کنم که با موارد مشابهی مواجه شده بودم و در نهایت بر آنها غلبه کردم.
Select an option
۳- انتظار دارم و امیدوارم که بیشتر کارهایی را که سعی در انجام آنها دارم، به خوبی انجام دهم.
Select an option
۴- برای افراد دیگر آسان است که به من اطمینان کرده و رازهای خود را با من در میان بگذارند.
Select an option
۵- برایم دشوار است که معنای پیام های غیرکلامی، مانند تن صدا، لحن کلام، حرکات چهره را درک کنم.
Select an option
۶- یک سری از حوادث مهم در زندگی من باعث شده اند، درباره چیزهایی که در زندگی مهم هستند و چیزهایی که مهم نیستند مجدداً فکر کنم.
Select an option
۷- هنگامی که خلق و خو یا حالت احساسی ام تغییر می کند، می توانم به راهکارهای جدیدی در ارتباط با مسائلم دست پیدا کنم.
Select an option
۸- احساس می کنم وجود عواطف و احساسات، به زندگی ام ارزش می دهد.
Select an option
۹- نسبت به هیجانات و احساس هایی که تجربه می کنم، آگاهی دارم.
Select an option
۱۰- منتظر وقوع حوادث خوب هستم.
Select an option
۱۱- دوست دارم که احساسات و هیجاناتم را با دیگران در میان بگذارم.
Select an option
۱۲- وقتی که احساس و هیجان مثبتی به من دست می دهد، می دانم چه کار کنم که مدت زمان بیشتری آن احساس را داشته باشم.
Select an option
۱۳- شرایط را طوری ترتیب می دهم که باعث لذت دیگران شود.
Select an option
۱۴- به دنبال فعالیت هایی می گردم که باعث خوشحالی ام بشوند.
Select an option
۱۵- از پیام های غیرکلامی (مانند تن صدا، لحن کلام، حرکات چهره و....) و معنای آن پیام ها که به دیگران می فرستم، آگاهی دارم.
Select an option
۱۶- در حضور دیگران به نحوی رفتار می کنم که باعث می‌شود تأثیر خوبی بر دیگران بگذارم.
Select an option
۱۷- وقتی که حالت احساسی و خلق و خوی من مثبت است، پیدا کردن راه حل مسائل برایم آسان است.
Select an option
۱۸- هنگامی که دیگران سعی در مخفی کردن حالت احساسی صورتشان دارند، می توانم بفهمم که چه احساسی را تجربه می کنند.
Select an option
۱۹- وقتی که احساساتم تغییر می کنند، می دانم که چرا چنین تغییری رخ داده است.
Select an option
۲۰- وقتی که احساسات مثبتی را تجربه می کنم، قادر هستم ایده ها و نظرات جدیدی ارائه کنم.
Select an option
۲۱- بر هیجاناتم کنترل دارم.
Select an option
۲۲- می توانم به آسانی تشخیص دهم که در یک زمان خاص، چه احساس و هیجانی را تجربه می کنم.
Select an option
۲۳- معمولاً نتیجه مثبت فعالیت هایی که به عهده می گیرم را تصور می کنم و از این طریق انگیزه خود را برای انجام آن فعالیت، بالا می برم.
Select an option
۲۴- هنگامی که دیگران کاری را به خوبی انجام می‌دهند، آنها را تحسین می کنم.
Select an option
۲۵- از پیام های غیرکلامی (مانند تن صدا، لحن کلام، حالات چهره و . . .) دیگران و معنای آنها آگاه هستم.
Select an option
۲۶- وقتی که شخص دیگری، یک حادثه مهم در زندگی شخصی اش را برای من تعریف می کند، احساس می کنم خودم آن حادثه را تجربه کرده ام.
Select an option
۲۷- وقتی که تغییری در حالت احساسی و هیجانی‌ام احساس می‌کنم، ایده‌ها و نظرات جدیدی به ذهنم می‌آید.
Select an option
۲۸- هنگامی که با یک مانع یا دشواری بر سر راه انجام کارهایم مواجه می شوم، آن کار را رها می کنم، چون معتقدم که شکست خواهم خورد.
Select an option
۲۹- از طریق نگاه کردن به افراد دیگر می توانم بفهمم که در آن لحظه چه احساسی دارند.
Select an option
۳۰- هنگامی که دیگران احساس سرخوردگی و ناراحتی می کنند، به آنها کمک می کنم تا از آن احساس رها شوند.
Select an option
۳۱- هنگام مواجه شدن با موانع و مشکلات از احساس های خوب استفاده می کنم تا به خودم کمک کنم که همچنان به تلاش ادامه دهم.
Select an option
۳۲- از طریق گوش کردن به تن صدای دیگران می توانم بگویم که افراد در آن لحظه چه احساسی دارند.
Select an option
۳۳- فهم علت حالات هیجانی و احساسی افراد برایم مشکل است.
Select an option

دکتر زهره واثقی ، مشاور‌ و روانشناس خانواده و زوج درمانگر، مشاوره پیش از ازدواج، مشاور کودک، اختلافات زناشوئی، اضطراب، اختلالات یادگیری کودک

فهرست